חפשי.

— כינוי למעמדו המשפטי של אדם שאינו משועבד לאחרים . בכל המקראות שהשם בא שם הוא מורה על שחרור מעבדות , כגון : שלח ( ל ) חפשי ( שמי כא'כז ; דבי טו , יב'יג'יח ; יש' נח'ו ; יר' לד'ט'י ' יד'טז ; והשווה איוב לט'ה ) אר יצא ( ל ) חפשי ( שמ' כא'ב'ה ;( והוא הדין לפועל חפש ( ויי יט'כ ) ולשם חפשה ( שם , שם . ( יצא מכלל זה הכתוב בשמ"א יז'כה : והיה האיש אשר יכנו ( את גלית ) יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל . כנראה , פנה המל ך שאול בקריאה זו אל כל האנשים ששירתו בצבאו והבטיח פרס להורגו של גלית שישחרר אותו ואת בית אביו מן השעבודים , המוטלים על כל אזרח לפי משפט המל ך גשמ"א ח'יא יז . ( השורש חפש העברי מקביל לאוגריתית חיפת / שנגזרה ממנו המלה בת ח'פת'ת , והוא כינוי לשאול , ששם גם עבד חפשי מאדוניו ( איוב ג' יט , ( וע"ע בית החפשית . השורש ח'פת' חוזר בשירה האוגריתית בתיאור מסעו הצבאי של המל ך כרת , שהשתתפו בו . ח'פת' דבל ספר , 1 K ) שוי , ( 90 היינו חפשיים לאין מספר ( בתרגומם של גורדון וגריי ' ( ואין לקבל את דעת החוקרים הסומכים את השם האוגריתי חיפת' לשורש הערבי ח'בת' שמשמעותו א...  אל הספר
מוסד ביאליק