חפרע.

- פרעה חפרע 568-588 ) לפסה"נ ) הוא כן השושלת הכ"ו של מלכי מצרים . שמו במצרית ואח אב רע ; ואילו היוונים העתיקוהו : ' . AjtQirjg לפי הרודוטוס ( ב , ( 169 עלה חסרע על צידון ביבשה ונלחם עם הצורים על הים . מננדרוס מאשר את הידיעה הזאת . נראה שחפרע הכריח את הפיניקים להצטרף אל ברית המדינות השכנות ( יהודה' ע » ון ועוד עמים קרובים , ( שהתמרדו על נבוכדראצר . אבל חפרע הוכה ונסוג אל גבולו . כאשר נרצחו גדליהו והכשדים שהיו עמו במצפה' ברחו רבים מעם הארץ' שנשארו עמו' מצרימה מפחד נקמתו של נכוכדראצר ; וגם את ירמיהו הנביא לקחו עמהם . חפרע קיבל את פניהם ברצון . לפי ירמיהו ( מד ) התיישבו הפליטים במגדול ובתחפנחס ובנוף ובארץ פתרוס . את יב אין הוא מזכיר' ומסתבר שהיא נכללה ב"ארץ פתרוס" וע"ע . ויש מי שסבר שבימי חפרע ' מרדו אנשי חיל המצב היהודי ועזבו את יב עירם וביקשו ללכת לכוש' למקום הנקרא בשם שאיס חרת' אבל מושל הדרום' נסיחור' רדף אחריהם והשיבם' ופרעה חפרע עשה בהם שפטים .  אל הספר
מוסד ביאליק