חפני .

- בנו בכורו של עלי . הוא ופינחס אחיו שימשו כ הנים לה' בפני עלי אביהם במקדש שילה ( שמ"א א'ג . ( במלחמת אבן העזר נשאו שניהם את הארון' ונפלו בקרב . לאסון זה נתכוון' לפי הכתוב , הנביא האלמוני שניבא לעלי ' את מות בניו' כאות לירידת בית עלי מגדולתו ( שמ"א ב' כז-לו . ( תיאור דרכיהם של שני האחים הכהנים' המכונים " בני בליעל" ' מעביר לפנינו תמונה חיה וקרובה למציאות של הקלק לה המבישה שפשתה במקדש שילה בשעת ירידתו ( שמ"א ב'יב ואילך . ( וע"ע עלי ; שילה . השם חפני אפשר לסמכו לשם הלחיאני חפן ולשם הערבי הדרומי דופנם , שריקמנס הסביר אותם מלשון חפן' אלא שהסברו אינו מוחוור . יש סומכים את השם חפני לשם המצרי חפן' שהוראתו ראשן . וקצת סיוע להסבר זה' שאחיו של חפני שמו פינחס' שגם הוא שם מצרי . אבל שם זה לא נמצא במצרית אלא פעם אחת בימי הממלכה העתיקה ; ואפילו השם חפנר ( הפל ' ( שאולי סמוך גם הוא לאותה הוראה' לא נמצא אלא פעם אחת בימי הממלכה התיכונה' זמן רב לפני תקופת עלי ובניו .  אל הספר
מוסד ביאליק