מקומות בארץ ישראל שבהם נערכו חפירות מלאחר שנת 1944