חפה.

—אבי המחלקה השלוש עשרה של הכהנים ( דה"א כד'יג . ( בשבעים , Ocpya : A ; Oxxoqxpa : B כנראה צורה מקוצרת היא של שם , שמשמעותו : האל חופף , כלומר מגן ( על הנולד , ( והשווה דבי לג'יב ; יש' ד'ה . מ  אל הספר
מוסד ביאליק