חסר ויתר.

— עי' כתב וכתיבה ; קרי וכתיב . '" טלת עליו לבדוק ולרשום את פרטי כל דבר המתגלה לעיניו בשעת החפירה ; שכן מה שנחפר ונהרס שוב אי אפשר להחזירו למקומו . האתרים העתיקים בכמה מארצות המזרח התיכון' ובמיוחד בארץ ישראל' שתי צורות אופייניות להם : תלים וחרבות . ברגיל שהחרבות הן מזמנים שלאחר תקופת המקרא ; ולפיכך המחקר הארכיאולוגי מכוון לחשיפת התלים' הניכרים בנוף והבולטים בדרך בלל בצורתם האפיינית ( כגון צורת פירמידה קטומה או חרוט קטום , ( אדמתם ( עפר אפרורי כהה' ריבוי צמחי בר ) וסימנים אחרים ( שפע חרסים על פני התל ובמדרונותיו' מתארי חומות ומבנים' ומערות קברים חצובות בסביבתו הקרובה . ( התל נערם על ידי התגבבותם של שרידי יישובים' שנבנו ונהרסו במקום אחד זה על גבי זה . בדרך זו התל הולך ומתגבה במשך הדורות ושכבות יישובים מתגבבות זו על גבי זו' ופעמים מספרן מגיע לעשרות . יסוד כל עצמה של שיטת החפירות החדשה הוא חפירה שכבות שכבות . מתחילים בהסרת השכבה העליונה עד שמתגלים שרידי הקירות הראשונים . בשלב זה מניחים במקומה כל אבן הנראית כחלק של שום בניין עד שמתברר להיכן היא שייכת . משנתגלה קיר עוקבים אחריו עד שמגיעים למפ...  אל הספר
מוסד ביאליק