חסידה.

- עוף טמא' הבא ברשימות העופות האסורים באכילה . נזכר במקרא שש פעמים ( וי' יא'יט ; דב' יד'יח ; יר' ח'ז ; זכ' ה'ט ; תה' קד'יז ; ואילו באיוב לט'יג' לדעתם של הפרשנים' אין חסידה שם העוף הזה . ( השבעים תרגמו את השם חסידה בארבעה אופנים : ת « 0 ח ו ( אנפה neXexdv ;( ( שקנאי enoip ;( nTDn = ) aoida ;( ( דוכיפת . ( onocrotalus ; 67 PJ / V herodius : V-J ( שקנאי milvus ;( ( דאה' דיה . ( בפש : ' חורבא ( באיוב : אתיא' nrrea . בתרגומים הארמיים : חוריתא' דייתא חיוורתא ( וכן בחול' סג'א : החסידה זו דיה לבנה ' ( אתא' אותיא . רס"ג תרגם . צקר ( 1 . 0 ) —עוף מסדרת טורפי יומם , ( Accipitres ) ואילו בתר גומו לסי איוב : חדאה ( •*»• י — »' דיה . ( רש"י פירש ציגוני"א אבל בפירושו לזכ' ה'ט' הלעז וולטויר — ( Vuitur ) מן הנשרים . מכל הפירושים והתרגומים נתקבל פירושו של רש"י לחסידה שבסי ויקרא : ציגוני"א' וכך זיהויה . וא ] החסידה הלבנה — ( Ciconia alba ) עוף ביצה גדול' מסדרת דמויי חסידה . ( ciconiformes ) גבהה 75 ס"מ' מקורה ורגליה האדומים ארוכים וחזקים' נוצותיה לבנות' חוץ מן האברות' שצבען שחור . החסידה מיטיבה לעוף והי...  אל הספר
מוסד ביאליק