חסדיה.

— בן זרובבל ( דה"אג'כ . ( והוא נזכר גם בספר ברוך א'א . משמעות השם'הכרת חסד הי על ידי ההורים שנולד להם הבן' ברורה . בא רק פעם אחת במקרא' וממנו נתקצר השם חסד . וע"ע בן חסד . N 0 TH , IPN , 183 מ  אל הספר
מוסד ביאליק