חנס.

- עיר במצרים התיכונה' והיא נזכרת פעם אחת בדברי הנביא' המוכיח את העם הסומכים על עזרה מבחוץ : כי היו בצוען שריו ( של פרעה ) ומלאכיו חנס יגיעו ( ישי ל'ד . ( אף על פי שהשכעים גורסים : חנם ליגעו ; והגרסה חנם מקוימת גם בכמה כ"י ' אין כל טעם לדחות את נוסח המסורה ואף לא מפני הגרסה תחפנחס של ת" שכמה חו' קרים ( צייני מארטי ) ביקשו לעשותה עיקר . ' העיר נזכרת בתעודות מצריות למן ימי הממלכה העתיקה בשם ננ נשות ) " ] מושבו של ) צאצא' ילד המלך . [ בזמן מאוחר ( למן סוף ימי הממלכה החדשה ואילך ) מצוי השם בצורת חהת ננ נשות ( כלומר בית צאצא המלך ' ( ובתקופת הביניים הראשונה כבר מצויה צורת ביניים של השם : חננ נשות . מכאן צורת השם בתעודות לא מצריות : ח' נ אנ ס בכתבי היתדות' "Awotg ( בכתבי הרודוטוס ) וכן cene ? בערבית' היום : . ;; . ; I * .-bti האל שפולחנו התרכז בעיר היה חרשפי ( הוא אשר על פני אגמו ' ( אלהות המתוארת בצורת אדם שראשו ראש איל . היוונים זיהו את האל הזה 'A gaacpijg ) בנתיבם ) עם הירא קליס' ולפיכך ידועה העיר למן התקופה התלמאית ועד הכיבוש הערבי בשם הרשמי היראקליופוליס , < zi 6 h ~ 'H Qaxtiovz ) ובהב...  אל הספר
מוסד ביאליק