חנניה, חנניהו.

— א ) ראש משפחת לויים מכני הימן' . . . . שבימיו של דויד ( דה"א כה'ד ) עמד בראש המשמרת השש עשרה ( שם שם'כג ;( לדעה אחרת ע"ע הימן — . ב ) ראש משפחה מבני בנימין' שישבו בירושלים ( שם ח'כד — . ( ג ) אחד משרי הצבא בימי עוזיהו המלך ( דה"ב כו'יא — . ( ד ) אבי צדקיהו' אחד השרים בימי יהויקים בן יאשיהו ( ירי לו'יב — . ( ה ) בן עזור' נביא שקר בימי ירמיהו ( ירי בוז . ( אולי היה ממשפחת כהנים' שכן מוצאו מגבעון' שנחשבה על ערי הכהנים ( יהוי כא'יז . ( הוא התנבא בבית המקדש בחודש החמישי בשנה הרביעית למלכות צדקיהו 593 ) לפסה"נ בקירוב ' ( בנוכחות ירמיהו ובפני העם' על שיבה מגלות בבל ותקומתו של יכניה מל ך יהודה ( ירי כח'ב ד . ( העם נתפס לנבואה זו' ואף ירמיהו מבקש להאמין בו ; אלא שהוא מזכיר שמבחנה של נבואת אמת היא התגשמותה . כאות לכך חנניה שובר את המוטה שעל צוואר ירמיהו' לסמל את שבירת עול נבוכדראצר . זמן קצר לאחר מכן מעלה ירמיהו בחזון שדברי חנניה אינם אלא נבואת שקר' ומנבא לו שימות ; ובאמת מת חנניה באותה שנה' בחודש השביעי . — ו ) אבי אביו של הפקיד יראייה בימי צדקיהו ( ירי לז'יג — . ( ז ) כן זרו בבל ( דה"א ג'יט...  אל הספר
מוסד ביאליק