חנני.

— א ) מבני הימן המשוררים בבית המקדש בימי דויד ( דה"א כה'ד <( ראש המשמרת השמונה עשרה ( שם שמכה ;( דעה אחרת על כך ע"ע הימן . — ב ) אביו של החוזה יהוא בסוף ימי בעשא מלך ישראל ( מל"א טז'א'ז ) ויהושפט מל ך יהודה ( דה"ב יט'ב ; כ , לד . ( גם הוא עצמו נקרא רואה' והכתוב מספר עליו , שהזהיר את אסא מלך יהודה שלא יכרות ברית עם מל ך ארם' וכעס עליו המל ך ואסרהו בבית המה פכת ( דה"ב טז'ז י — . ( ג ) מבני אמר' הכהנים שנשאו נשים נכריות' ונתגרשו מהן בהשפעת עזרא ( עזי י ' כ . ( בעז' ב הוא נקרא חנניה . — ד ) אחיו של נחמיה ומראשי היישוב בירושלים בימיו ( נחמ' א'ב - . ( ה ) ראש המשוררים מכבי הכהנים שהשתתפו בחנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמ' יב'לו . ( בשבעים : Avavm ( i ) , Amv ( r ) i או . Avar si השם שכיח בכתובות יב . והוא בא בתעודות מורשו' בכתב מרובע כאחד השמות היהודיים . השם הוא קיצור מן השם חנניה . ועיי גם חנן ; חנניה . טור-סיני , לויס א , 5 נו27—28 , 32—33 ; COWLEV , AP , 4 ; Norn . IPN , 38 , 187 , 243 HU . PRECHI . UE , 59 ; CLAY , BE , 50 a ; idem , AI , 314 ; DAICIUS , JO , 13 .- נ-א האש . נבוכדרא...  אל הספר
מוסד ביאליק