חנמאל.

— בעל שדה בענתות' ובן דודו , ירמיהו הנביא' קנה ממנו את שדהו ( ירי לב'ז יב . ( על הצד המשפטי של המעשה ע"ע גאולת השדה ; על משמעותו הפוליטית והנבואית של המעשה ע"ע ירמיהו . בשבעים : Ava ^ l , והנה פעמים השבעים מעתיקים גם  אל הספר
מוסד ביאליק