חניאל.

— א ) בן אפוד משבט מנשה' אחד מעשרת נשיאי השבטים שמינה משה לצדם של אלעזר הכהן ויהושע בן נון להנחיל את ארץ כנען לבני ישראל ( במי לד'כג — . ( ב ) אבי משפחה בשבט אשר ( דה"א ז'לט . ( על ייחוסו הסתום ועל מקום מושב המשפחה ע"ע אשר ( שבט . ( השם חנאל נמצא גם . בצאפאית . בעבדיו ! מקביל לו מצד מבנהו ( ומצד המרכיב הראשון ) השם חנאב שבחרסי שומרון והשם חניה שבכתבי יב' בפיניקית שמות מטיפוס חנבעל ( ברומית . ( Hannibal הוראתו המדויקת של המרכיב חני שנויה במחלוקת . יש רואים אותו כקיצורו של חנן' אבל פירוש זה אינו מיישב את היו"ד שאחר הנו"ן . ואפשר שהוא קיצור של השם חננאל ( והשווה אליו את השם הנני , וע"ע דושבניה . ( מצד אחר אפשר שהמרכיב חני עניינו חך , ולפי זה השם נדרש בשלוש פנים : האל הוא חן' או האל הוא חני ' או המוליד הוא חנו של האל .  אל הספר
מוסד ביאליק