גווייה חנוטה עטופה תחבושות בד כפי שהונחה בארון מתים