חניטת מתים: השלבים האחרונים בהתקנתה של גופת החנוט לקבורה והכנת הכדים לשימור אבריו הפנימיים של הנפטר ומגופותיהם שצורת פרוטומי של אדם להן. תמשיח בקברו של אמנ־מ־אפת, בנוא אמון, ראשית השושלת הי"ט