חנון.

- א ) בן נחש ( דה"א יט'ב ) מלך עמון' שהעליב את שליחי דויד' שבאו לנחמו על מות אביו' ובזה הביא לידי מלחמה' שנסתיימה בכיבוש עמון בידי מלכות ישראל ( שמ"ב י יא ; יב'כו לא . ( על מלחמה זו ע"ע דויד ; עמון '-. ב ) שמם של שני אנשים שהשתתפו בבניין חומת ירושלים בימי נחמיה ( נחמי ג'יג'ל . ( לפי צורתו אין השם הזה אלא בינוני פעול של חנן וכנראה משמעותו : הילד הניתן בחסד האל < שחנן בו את הוריו ( כרי לג'ה ;( ואפשר שיש בו גם כוונה של ברכה לילד' שיהיה חנון האל . בכתובות תגלת פלאסר הגי וסרגון נזכר חבוב מלך עזה' וכן ידוע זז'נונ כשם ארמי ואשורי . על היסוד חנן כמרכיב שמות עצם פרטיים ע"ע אלחנן . Berlin 1940 , 30 S . ; S . YEIVIN , The LUCKENBILL , AR , Reg . s . v . ; TALLQVIST , APN , 86 ; FRIEDRICH ET ALK , , Die Inschriften von Tell Halaf ( עומד להתפרסם ) L" ~ Chronology of the Undivided Monarchy  אל הספר
מוסד ביאליק