חמת דאר.

— עיר מקלט בשבט נפתלי שניתנה לבני גר שון ( יהוי כא'לב . ( ככל הנראה היא חמת ש מזהים אותה עם חמת של טבריה' והיא הנזכרת ביהו' יט'לה' בין ערי נפתלי . זו היא גם גרסת השבעים B ליהו' כא'לב : rrjvNe / nfia {} ( שיבוש של Xrrjv Efi / ua ^ לפיכך הוצע לגרוס שם חמת במקום חמת דאר . אבל בשבעים , Efiaf idcog : A ונראים הדברים שאין חמת אלא קיצור של חמת דאר . יש מזהים עיר זו עם חמון שבנפתלי ' ע"ע . 2 תמון . השם חמת בוודאי מרמז על מעיין חם . המלה דאר מתפרשת ברגיל כלשון דירה' מקום יישוב' ואילו וינטן תומאס סמך אותה למלים הערביות דואר' דואר' דואר' המורות על הה קפות סביב לכעבה . לפי השערתו מכוון השם להקפות שהיו מקיפים מעיין קדוש . ,, 53 , 71 , 72 98 , 116 ; W . F . ALBRIGHT , L . Ginzberg Jubilee Volume , New York 1945 . D . W . THOMAS , PEF QSt 1933 , 205 s . ; 1934 , 147 ss . ; NOTH , Josua , 90 , ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק