אסטילת זכר מלך חמת ולעש: למטה מצד שמאל: פקסימילי של הכתובת ש»ל גבי האסטילר, (צר הפנים)