חמת.

— עיר גדולה על נהר ארנת שבסוריה התיכונה' והיא בירה של מלוכה שנקראה על שמה בשם חמת רבה ( עמי ו'ב ' ( ואפשר הוסיפו את התואר רבה כדי להבדיל בינה ובין חמת צובה ( דה"ב ח'ג ואילך . ( שמה נשמר בפי הערבים בצורת חמא . השם בא כנראה מהשורש השמי חמי ( בערבית — ^ - סכך' הגן ;( מכאן שמובנה בעברית חומה . בתעודות כתובות עדיין לא נמצא שמה של חמת בזמן קודם למאה הי' לפסה"נ . גבולה הנרחב של המלכות נמשך בימים כתיקונם מסביבות לבא חמת ( ע"ע ' ( כ 25 ק"מ מצפוךמזרח לבעל בך' עד סביבות ג'סר א שעיר שעל מירוצו התיכון של ארנת' והוא שיעור של 200 ק"מ בקירוב . ממערב למזרח נמשך תחום המדינה ( בימי שיא גדולתה ) למן חוף הים התיכון ועד מדבר סוריה . בדרך כלל היתה מלכות חמת קטנה מארם ( דמשק ' ( יריבתה הראשית . קרקר ( היום קרקור' 8 ק"מ מדרום לגיסר א שעיר ) ואפש ( היום אפס' שכה נמצאה כתובת זכור ) היו מן החשובות שבערי חמת . מקור שגשוגה הכלכלי של חמת היה במידה רבה עשרה החקלאי בעמק ארנת הפורה ; וכן תנובת המסחר' אף על פי שמלכי ארם כנראה לא הניחו לה לשלוט שליטה של ממש על דרכי המדבר .  אל הספר
מוסד ביאליק