3. חמת.

— עיר מבצר בנחלת נפתלי ( יהו' יט'לה . ( שורת הערימ הבצורות במזרח הגליל , הנמנות ברשימה זו' סדרה כנראה מדרום לצפון : וחמת רקת וכנרת ( ע"ע . ( לפיכך סבורים רוב החוקרים' שהכוונה לחמת שמדרום לטבריה' היא חמתא' והוא מקום המעיינות החמים המכונים בדברי חז"ל בשם חמי טבריה ( בערבית אל חמאם . ( בחפירות שערך סלושץ בחמת מטעם החברה לחקירת ארץ ישראל ( בשנת ' ( 1920 נמצאו שרידי בית כנסת קדום . אבל עד היום לא נמצאו שם שרידים מתקופת המקרא . גם בחפי רות' שערך מחיולי במקום זה ' ( 1947 ) נמצאו שרידי בית כנסת' ולא נתגלו ממצאים מתקופת המקרא . נ . סלושץ , קובץ החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה א ( תרפ"א ; 39-5 , ( אבי-יונה , גיאוגרפיה SALO , Boundary , 128 n . I ; NOIH , Josua , 91 W . F . ALBRIGHT , BASOR 19 ( 1925 ) , 10 ; ABEL , GP I , 445 ; 2 . 342 ; SAARI- 140 , מא"י  אל הספר
מוסד ביאליק