תסריט משוער להסבר המונח חמישית: למעלה: חמש מסגרות בצד אחד של הדלת; למטה: חמש מסגרות המוחזקות משני צדי הדלת