חמר.

- נא ] שמות החמר -.החמר נזכר במקרא במעשה מגדל בבל ( ברי יא 'ג ' ( בתיאור מלחמת כדרלעומר בעמק השדים ( שם יד'י ' ( ובתיאור הכנת התיבה של משה ( שמי ב'ג . ( כנראה קראו בשם זה גם את הביטומן הטבעי וגם את הביטומן הסלעי . בשבעים : n , aacpahog ; bitumen : v בתרגומים הארמיים : חמרא' חימרן' חמר' חימרא . סוג אחר של החמר הוא הכופר' הנזכר במקרא רק במעשה בניין תיבת נח' והוא כנראה kupm-n או ku-pur-n האכדי ' וקרוב לו y S הערכי . בוודאי המקרא אינו מבדיל בין הכופר לחמר ונזקק לתיאורו במטבע לשון המצוי גם בעלילת גילגמש' שנאמר שם שספינת אתנפשתם ניטוחה בכופר . אף בשבעים וב ^ ניתרגמה המלה כופר : dacpakroq ^• , bitumen כפי שניתרגמה המלה חמר . החומר והכופר נבדלים מן הזפת הנזכרת גם היא במעשה התיבה של משה בצדו של החמר' ובישי לד'ט' בנבואה על אדום : ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית' וכן בסי בן סירא ( יג'א . ( הזפת מתורגמת בשבעים : , pix . ? v-j , niaaa ובארמית זפא' זפתא . לפי המקראות האמורים מסתבר שאין זפת אלא ביטומן נזיל שכידוע הוא מתלקח על נקלה' ושמא הוא zippatu האכדי . על ההסבר הגיאולוגי לתיאור שבישי לד'ט י עי...  אל הספר
מוסד ביאליק