חמיטל.

-ע י / המוטל . על חמן כאלהות פיניקית ובמרכיב בשמות עצם פרטיים ע"ע פיניקית ( דת ;( שם' שמות . וע"ע . 1 המון . ר . עמירן , ידיעות יז ( תשי"ג 149—1 « , ( E . SELLIN , ZDPV 49 ( 1928 ) , 232 S . ; W . F . ALBRIGHT , JPOS 9 ( 1929 ) , 53 ; E . LITTMANN , Nabatean Inscriptions , PUAES IV , Leiden 1914 , 25—27 ; ); K . HARRIS , GPhL , 102 ; GALLING , BRL , 19—20 ; J . LINDBLOM , Die Jesaja Material Remains of the Megiddo Cult , Chicago 1935 , 12 ss ., 20 — 23 ; C . WATZINGER , Tell el-Mutesellim 2 , Leipzig 1929 , 38 SS . ; MAY-ENGBERG , שם ספרות ) ARI . 78 , 146 , 215 n . 58 ; idem , FSAC . 237 ; A . DUPONT-SOMMER , Melanges 795 — 802 ; ROWE , FCT , 46 SS . ; PEDERSEN , Israel 3—4 , 690 S . ; ALBRIGHT , ELLIGER , ZAW 67 ( 1939 ) , 256 — 265 ; H . INGHOLT , Melanges Dussaud 2 , Apokalypse , Jes . 24— 27 , Lund-Leipzig 1938 , 93 . 98 ( שם ספרות ) Isidore Levy , Bruxelles 1955 , 149 ss . ^ "n  אל הספר
מוסד ביאליק