חמטה.

— מקום בקרבת חברון ( יהוי טו'נד . ( בשבעים צורות השם מתחלפות . ב , Afi / j iara ? . UK .-2 ; fiara Xaf . 1- : A-j ; Evf . ia : £ ~ לדעת מרגליות היתה הצורה ה מקורית של השבעים . Xetfia פרס שיער על סמך הגרסה , Ber / ia הנמצאת בכתב יד אחד , שהכוונה לבוטנה ( ע"ע אלוני ממרא , ( ואינו נראה . השם חמטה ניתן לפרשו מלשון חמט ( ע"ע . ( פרס , ארץ-ישראל , אנצ' ב , BOREE , AOP , 136 ; GRAY , HPN , 90 ; MARGOLIS , BJG , 313 202  אל הספר
מוסד ביאליק