חלקה העליון של אסטילת החוקים של ח'מורבי מלך בבל! ח'מורבי בפני האל שמש