עבודות קציר ודיש בעזרת חמורים במצרים (תבליט מימי הממלכה העתיקה)