2. חמור.

— בעל חיים ממשפחת הםוסיים . שמו זה' וכן שמה של הנקבה — אתון' ושם בן החמור — עלר' מצויים גם בלשונות שמיות אחרות . נא ] חמור הבר . — מבחינים בו שלוש קבוצות . . 1 חמורי הבר האסיאתיים הצהובים' בעלי האזניים הקצרות' והגדול שבהם . 2 ; Equus kiang הערוד והפרא ( ע"ע . 3 ;( חמורי  אל הספר
מוסד ביאליק