1. חמור.

— אבי שכם . לפי ברילג'יט' קנה יעקב את חלקת השדה שליד שכם מאת בני חמור אבי שכם , ( והשווה יהוי כד'לב ; שופי ט'כח . ( בסיפור מעשה דינה נקרא שכם , בן חמור החווי ( בשבעים החורי ) נשיא הארץ ( ברי לד'ב ' ( וכנראה נקרא על שם אבי משפחה . מכאן מסתבר שהמשפחה השלטת בשכם היתה חיווית או הורית . לפי כתוב אחר ( ברי מח'כב ' ( היה האמורי יושב שכם' ואין הדבר מחוור' אי ! לפנינו שתי מסורות הסותרות זו את זו' או שמא אמורי הוא השם הכולל של תושבי הארץ בכלל ותושבי ההר בפרט' וע"ע אמרי ; הוי . אולברייט סבור שהתייחסותם של אנשי שכם על חמור ופולחנם לאלהות המכונה בשם אל ברית ( שופי ט'מו ' ( עוד בימי שלטונו של אבימל ך' עדות היא להמשך המסורת של האמורים ב :. 0 יוצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ שאנו למדים עליה מתוך תעודות מארי ' המספרות על זבח של חמור בשעת כריתת ברית . השם נמצא גם בלחיאנית והוא מצלי כשע"פ אצל הערביים הקדמונים .  אל הספר
מוסד ביאליק