כתובת פיניקית מאם אל־עואמיד: "למלכעשתרת אל חמן אשר נדר עבדאשמן על בניןרף