1. חמון.

-שם מקום בנחלת אשר ( יהו' יט'כח . ( בשבעים , A [ 10 . ) v : A ואילו , E / usfiawv : B-n והוא שיבוש שיסודו כנראה בעירוב הגרסאות . E / x / uwv - } Afi / ucov גירין ( Guerin ) כבר העלה את הסברה' שהשם חמון נשתמר בשם ואדי חמול שבין סולמה של צור ( ראש הנקרה ) לראם אל א ? נצי וזיהה את חמון עם אם אל-עואמיד שבגדה ' הצפונית של אותו הנחל . ודאות הזיהוי תלויה בפירושה של אחת הכתובות הפיניקיות שנמצאו במקום זה ובה נזכר מלכעשתרת אל חמן . לדעתו של גירין משמעותן של מלים אלו : מלכעשתרת אל העיר חמן . אבל מכתובת פיניקית אחרת ממעצוב שעל יד צור מסתבר' שאין אל חמן אלא בעל חמן' האל הראשי בפנתיאון של קרת חדשת' ונתכנה בקיצור גם בשם חמן' היינו חמון כעדות התעתיק הרומאי . ( H ) ammon מסתבר שהעיר נקראה על שמו של אל זה . נות , הסובר שהגבול הצפוני לא עבר את ראש הנקרה' מבקש את מקומה של חמון יותר לצד דרום . לפי שיטתו צריך למחוק ביהוי יט'כח' את המלים : עד צידון רבה' וכל עצמה של סברה זו מפוקפקת . בורי מפרש את השם חמון מן הבניין הקל של השורש חמם' והיינו-מעיינות חמים .  אל הספר
מוסד ביאליק