חמול.

—בן פרץ בן יהודה' לפי רשימת היחס בבר' מו'יב ; דה"א ב 'ה . אף הוא נזכר במפקד בני ישראל בערבות המדבר' ושם נקראת על שמו משפחת החמולי ( במי כו'כא . ( בשבעים ברי מו'ב' ודה"א ב'ה : A-J ; Iepowih לבמי כו' כא : ; Ia ^ ovqX ב ע : Iafxow ובפש' לבמי : חמול' אבל לברי ולדה"א : חמואל . על קשריו של חמול למשפחות בני שמעון ע"ע חמואל ; נמואל ; שמעון . אפשר שמקור השם בשורש חמל' והוא קיצור של שם תיאופורי שצורתו חמוליה או חמולאל . שם אשה משורש זה בצורת יחמול נמצא בכתבי יב . ושמא אין חמול אלא כתיב חסר לשם חמואל ( ע"ע . ( COWLEY , AP , 69 ; M . NOTH , ZDMG 81 ( 1927 ) , 22 n . 1 ; idem , IPN , 181 נ"א  אל הספר
מוסד ביאליק