חמוטל, חמיטל.

-בת ירמיהו מלבנה אשת המלך יאשיהו ואם המלכים יהואחז וצדקיהו ( מל"ב כג'לא ; כד'יח ; ירי נב'א . ( בשבעים לרוב : . Amital : V ; A / u ( e ) iTa ( a ) h השם מורכב כנראה מ חמי ( או חמו ) ו טל . על משמעות חמו ע"ע חמואל ועל משמעות טל ע"ע אביטל . השווה לכאן גם את השם טלי המיוחס בכתבי אוגרית לבת בעל ( לפי דעה אחרת היא אשתו ' ( ומכאן חיזוק להנחה שפירושו של המרכיב טל כפשוטו' בלשון טל ומטר . לשון הכתוב : אהיה כטל לישראל ( הוי יד'ו ' ( ולשונות דומים הבאים במקראות אחרים מוכיחים שהטל נחשב כסמל הברכה . טור סיני העלה את הסברה' שהיסוד טל בשמות המורכבים בו נגזר מן טול' הטל' או במשמעות הערבית 'Jlk היה ארוך' רם . Ugarilii ; Mythology , New Haven 1948 , 11 ; GORDON , UH , 233 BAUDISSIN , Kyrios 3 , 352 n . 4 ; 474 n . l ; NOTH , IPN , 39 , 79 ; J . OBERMANN , F . PRAETORIUS , ZDMG 57 ( 1903 ) , 533 ; 58 ( 1904 ) , 633 ; 59 ( 1905 ) , 341 ; ש ^"  אל הספר
מוסד ביאליק