חמואל.

-ראובני , מבני משמע ( דה"א ד'כו . ( שרשיותה של הסופית ו ביסוד חמו מקוימת על ידי שמות כגון שמואל , בתואל , ירואל , ואין סמך להצעתו של אולברייט , לגרוס יחמיאל במקום חמואל . המסורה כותבת את המי"ם של חמו דגושה , משמע שגזרה יסוד זה מהשורש חמם . י . לוי ' המפרש את המרכיב khammu בשמות עצם פרטיים שמיים מערביים כשם אלהי החמה' מוצא גם בשם חמואל את הנו מינאטיב של שם אלהי השמש . אבל בדרך כלל מייחסים החוקרים ליסוד השמי המערבי בעקבות הפרשנות האכדית את משמעות עמ , היינו עם ( וע"ע . ( רק בדרך השערה בלבד אפשר לפרש את חמו כצורת משנה של שם האל חמרן' שהיו עובדים לו בפיניקיה ובקרת חדשת , וע"ע חמון . תעתיק השבעים Afiovr iX משמיט את הדגש במי"ם . ואם אנו מניחים שהוא תע תיק מכוון' אפשר לסמוך את השם חמואל לשם הלחיאני חמאל , שמרכיבו הראשון חמ פירושו אבי הבעל ; ולשמות הערביים הדרומיים חמיאל' יחמאל , שמרכיבם הוא חמי או חמא שמשמעותו בערבית הגן' ולפי זה ניתן לפרש את השם חמואל כהגנת האל או כלשון האל הגן ( חמואל בחילוף צורה של צורת עבר קדומה חמי = חמה . ( והשווה לכאן גם את הפועל הארמי חמה' שהוראתו ראה' ואת המלה הש...  אל הספר
מוסד ביאליק