חמדן.

-אחד מבני שעיר החורי ( בר' לר'כו . ( במקור המקביל שבדה"א א'מא , שמו חמרן . על שאלת ייחוסו המפוקפק ע"ע אדום , ייחוסי בני אדום . בשבעים לרוב : ~ J by & ' -. Afiada לדה"א : , EJJLEQWV כלומר חמרון . יש מקום להניח' שהוא שם חורי , וכן אנו מוצאים בכתבי נחו כמה שמות חוריים המורכבים ביסוד חימר , כגון חימךת'ת . אבל קשה להכריע בדבר , לפי שהשורש חמד וגם חמר שכיחים בשמות עצם פרטיים שהם שמיים מובהקים . 1 , » PURVES-MACRAE , NPN , 213 MANS 1 , 93 ss ., 105 ; GINSBERG-MAISLER , JPOS 14 ( 1934 ) , 256 SS . ; GELD- B . MORITZ , ZAW 44 ( 1926 ) , 91 ; LUCKENBILL , AR 2 , 15 , 18 , 26 ; RYCK- ש  אל הספר
מוסד ביאליק