חלקת הצרים.

- אשר בגבעון . בשם זה נקראה חלקת אדמה' שהתחולל בה קרב הדמים בין נערי יואב לבין נערי אבנר ( שמ"ב ב'טז . ( לפי הכתוב ישבו לפני הקרב אנשי יואב על יד ברכת גבעון מזה ואנשי אבנר ישבו על יד הברכה מזה ( שם' יג . ( את ברכת גבעון רגילים לזהות עם הברכה שאין לה שם לוואי הנמצאת היום ממזרח לכפר ' אל גייב ( ע"ע גבעון' ברכת גבעון ' ( מכאן שיש לבקש את חלקת הצרים בשטח היורד במדרגות בשיפוע ההר מן הכפר מזרחה . לעניין השם חלקת הצרים משתמע מן הכתוב שנקרא השם על המקום לאחר הקרב' וכך סבורים גם כל התרגומים העתיקים \ מפרשי המקרא ; ולפיכך ביקשו בשם רמז למאורע זה בדרכים שונות . יש מי שסבר שהמקום נקרא כן על שום הלוחמים החזקים ; ויש שקראו חלקת הרוגים ; ושוב אחרים ראו בשם מליצה הרומזת על כלי הנשק' כלשון הכתוב צור חרבו ( תהי פט'מד . ( אבל אין שום סברה מן הסברות הנ"ל מתקבלת על הדעת ; אף אין כל ממש בתיקונים שהוצעו ; חלקת הצדים ( על סמך הכתוב : וחרבו בצד רעהו נשם' שם ' ([ או חלקת הצרים . ^ ,, Y . SUKENIK ( YADIN ) , JPOS 21 ( 1948 ) , 110 ss . L . W . BATTEN , ZAW 26 ( 1906 ) , 90 s . ; G . DALMAN , PJB 21 ( 1925 ) , 82...  אל הספר
מוסד ביאליק