חלקת, חלקת.

-עיר בנחלת אשר' שכבר נזכרה ברשימת תחותימם הגי בכתיב חירקת ( חילקת' מסי . ( 112 ביהוי יט'כה' היא נזכרת כמקום מוצא לתיאור גבולו של אשר , הנמשך ממנה למערב עד משאל , ומשם הוא חוזר וסובב למזרח אל בית דגון , ופוגע בזבולון . לדעתו של נות נמצאה חלקת על הגבול בין אשר וזבולון' אבל מכלל תיאור הגבול משתמע שלא פגע הגבול בזבולון אלא מצפון לחלקת . מקומה של חלקת איננו ידוע . אלט הציע לזהותה עם תל הרבני ' שאותו זיהה מזר ( מייזלר ) עם אכשף ( ע"ע . ( רוב החוקרים סבורים שחלקת היתה באחד התלים שבדרום עמק עכו ( ע"ע אשר ' ( ואילו ייבין מזהה אותה עם תל אבו זריק שבין היישובים החדשים הזורע ומשמר העמק' והוא סומך את דעתו על כך , שברשימת תחותימס היא נזכרת לפני ענקנעם' היא יקנעם . נות מפרש את השם מלשון חלק' בורי מפרשו מלשון חלק' ושמות כגון חלק , חלקיהו וחלקת הצורים מסייעים לדעתי * וע"ע אשר ; בטן ; חלי . קליין , מחקרים ג , 17 , 4 ואילך ; ש . ייבין , ארץ-ישראל ג ( תשי '' ד 37 , ( NoTH . Josua , 90 , 116 ; ABEL , GP 2 , 347 ; ALBRIGHT , ARI , 121 S . ; S . YEIVIN , 38 s . ; BOREE , AOP , 44 ; MARGOLIS , BJO , 374 ; SI...  אל הספר
מוסד ביאליק