חלקי (בסוף הפסוק חלקי).

— ראש בית אב של כהנים שנקרא בשם מריות והיה בימי יהויקים כהן הראש ( נחמי יב'טו . ( בשבעים : , Elxm אבל בכמה כתבי יד של המסורה חלקי וכן ב-א- ' . Held  אל הספר
מוסד ביאליק