חלק.

—אבי משפחת החלקי נמנה כבמי כו'כט-ל , עם בניו של גלעד בן מכיר בן מנשה , ואילו ביהו' יז'א ב' עם אחיו הצעירים של מכיר . על סתירה זו ע"ע מכיר ; מנשה . ברשימת משפחות מנשה שבדה"א ז'יט , נשתבש השם ללקחי ( וצ"ל חלקי . ( השם חלק נמצא בחרסי ש ? רון ( חרסים ( 27-22 וככל הנראה הוא מורה על חטיבה טריטוריאלית , שבה ישבה משפחת החלקי . כיישוב בנחלת חלק נזכרת חצרת , היא כנראה עצירת אל חטנ , שמקומה 7 , 5 ק"מ דרומית מזרחית משומרון . רק בדרך השערה בלבד אפשר לייחס לגבולו של חלק גם את קצה ( חרסים , ( 6-4 שהיא כנראה קוצץ' היושבת 8 ק"מ מערבית מעצירת אל חטב , ואת אזה ( חרסים , ( 17 ' 2 שכנראה היא זואתא שבין שני המקומות האלה . ייתכן שנתקצר השם חלק משם תיאופורי , כגון חלקיהו ( ע'יע . (  אל הספר
מוסד ביאליק