חלץ.

— א ) בן עזריה ( דה"א ב'לט ) מבני ירחע ( ע"ע . ( באחד מכתבי היד של המדנחאי : חלץ -.ב ) אחד מגיבורי דויד המכונה בשמ"ב כג'כו , הפלטי , כלומר איש בית פלט ( ע"ע ) שבדרום יהודה או בן אותה המשפחה שבית פלט נקרא על שמה . הוא נזכר בין אליקא החרדי ( ע"ע ) ובין עירא התקועי , ששניהם מיהודה . ואילו בדה"א לא'כז , כינויו הוא הפלוני ובדה"א כז , י , נמנה חלץ הפלוני בין שרי דויד כשר הממונה על מחלקת החודש השביעי , ושם נאמר במפורש שמבני אפרים היה . קשה לקבל את הסברה ששני גיבורים הם שנתקראו בשם אחד' שכן סדר השמות שבשתי הרשימות מוכיח את זהותם . השם חלץ , הנמצא גם בחרסי שומרון ( חרסים 31 ' 26 , 22 ועוד , ( נתקצר כנראה משם תיאופורי שמשמעותו : האל חילץ מצרה . והשווה לכאן את השמות הפיניקיים חלצבעל' מלקרתחלץ' ועוד . אין כנראה קשר בין השם העברי חלץ ובין השם חלץ התדמורי ' כי השורש של הפועל העברי הוא בשמית קדומה חילץ = ) חילץ . ( וע"ע גבורי דויד .  אל הספר
מוסד ביאליק