חלף.

-עיר בגבול נפתלי הנזכרת רק ביהוי יט'לג , בצירוף מי"ם בתחילתו של השם : מחלף . בכמה כתבי יד של השבעים ( , Meetey ) ראו במי"ם זו חל ק מגופו של השם * ולכך מכוונים גם דברי הירושלמי ( מגי פייא , ה"א ) "מחלף חלף , " כלומר המקום מחלף הנזכר בכתוב הוא המקום חל ף של התקופה התלמודית . קביעת מקומה של חלף שנויה במחלוקת החוקרים . נות המזהה את אלון בצעננים ( ע"ע ) שבפסוק הנדון עם אלון בצעננים הסמוכה לקדש ( שופ' ד'יא ' ( משער שביהו' יט'לג' ניתן תיאור גבולו הצפוני של שבט נפתלי ' ולפיכך הוא משמיט את סוף הפסוק : ויהי תוצאותיו הירדן' שהרי לא הגיע נפתלי עד הירדן אלא בדרום בלבד . אבל מתוך שסמך הכתוב שביהו' יט'לג' את אדמי הנקב ( ע"ע ) לאלון בצעננים' מוכח שהמדובר בגבולה הדרומי של נחלת נפתלי . נראה שהדין עם סאריסאלו המבקש את מקומה של חלף בקרבת התבור' שהרי לאחר שהכתוב מציין את חלף כמקום מוצא של הגבול ( הנמשך משם מזרחה ) הוא אומר ( בפסי לד : ( ושב הגבול ימה אזנות תבור ( ע"ע . ( סאריםאלו מציע לזהות את חלף עם חירבת עךביתא ( עךבאךה ) מצפון מזרחו של התבור . חרסים שנלקטו במקום מעידים' לפי דבריו , על יישוב רצוף שהיה שם...  אל הספר
מוסד ביאליק