חלן, חילן.

— עיר כהנים בנחלת יהודה ( יהוי כא'טו . ( בדהי'א ו'מג' שם המקום חיל ן' ונשתבש בחל ק מכתבי היד לחילז . נראים הדברים שבתחילה נשתנה חלן לחילון על ידי דיסימילציה של התנועה הראשונה כדרך שנשתנה "ראשון לראשון , ייתוכון לתיכון' והשווה את תעתיק n Hcion : v בדה"א ו'מג' ואת תעתיק השבעים , AiXcofj , : B שנשתרבב ליהו' כא'יד' בטעות במקום יתר . מן הצורה חילון השתלשלה לאחר מכן' בהשפעת הארמית' הצורה חילן . העיר נזכרת ביהוי טו'נא' בין גושן וגלה' ברשימת ערי המחוז השישי של יהודה' המשתרע מדרום למחוז חברון . אבל לא עלה בידי החוקרים לכוון את זיהויו של המקום באותה הסביבה' לפיכך נדחק אולברייט לזהות את המקום עם ח'רבת עלין שבמחוז בית צור' מצפון למחוז חברון . הוא מסתמך כהשערתו' שהשם עלין נשתלשל מן השם חלן' על החרסים מתקופת הברזל הקדומה והאמצעית שנמצאו שם על פני השטח ; וכן שמדרום מזרח למקום זה שוכנת ח'רבת ג'אלא' שדמיון בשמה לשם גלה' הנזכר לאחר חלן ביהו' טו'נא .  אל הספר
מוסד ביאליק