חלן.

- אבי אליאב' נשיא לבני זבולון בזמן הקמת המשכן ( במ' א'ט ; ב'ז ; ז'כט ; י ' טז . ( בנוסח השומרוני חילן ; בשבעים : . Xadcov אם לא נאמר שהוא שם תיאופורי מקוצר' ייתכן לפרשו : איש חיל . וע"ע אביחיל . NOTH , ] PN , 225 ; RYCKMANS 1 , 59 0  אל הספר
מוסד ביאליק