חלם.

—נזכר בזכ'ו'יד' ולפי המסורת הפרשנית של התלמוד והמפרשים של ימי הביניים ולפי הגיון העניין הוא הוא חלדי ( ע"ע ' ( הבא שם בפסוק י . בשבעים : , rot ; vno / uevovaiv למייחלים ( ועיין בשבעים לשופ' ג'כה ; איכה ג'כ V : . 0 : ; Hcicm בפש : ' חלדי ; וכן גורסים גם החוקרים החדשים . אבל אין ודאות בהעדפת הצורה חלדי על פני הצורה חלם' הידועה לנו גם כשם פיניקי . משמעותו של השם לא נתבררה . בשבאית ובצאפאית מצויים השמות חלם וח'לם' ובצאפאית מצוי השם ח'לם כלבד . לדעתו של ריקמנס' יש לפרשו עלפי הערבית ; ויש להסביר חלם במשמעות מתון' סבלן' או ח'לם במשמעות ידיד . סלושץ , אוצר , />?/ מס' RYCKMANS 1 , 14 , 93 , 103 54 ש"ל  אל הספר
מוסד ביאליק