חליצה, חליצת הנעל.

- עי' יבום' יבם ויבמה . ונמצא ששני הזיהויים של חלן וגלה תומכים זה את זה . מכאן בא אולברייט לכלל מסקנה שחלן וגלה נזכרו ביהו' טו'נא , שלא במקומן . כנגד זה סובר אלט שנמצאו גלה וחלן בתוך מובלעת המחוז השישי הדרומי , שהובלעה במחוז בית צור הצפוני ; אבל גם זו סברה שלא נומקה כל צרכה . 1945 , 61 , 66 ( 1927 ) , 29 n . 1 . ; W . F . ALBRIGHT , L . Ginsberg Jubilee Volume , New York W . F . ALDRIGHT , BASOR 15 ( 1924 ) , 10 s . ; 18 ( 1925 ) , 9 ; A . ALT , PJB 23 ש ל  אל הספר
מוסד ביאליק