חלחול.

— עיר בנחלת יהודה' הנזכרת עם בית צור וגדור ברשימת ערי המחוז הרביעי שבהר ( יהו' טו'נח . ( בימי הבית השני נחשבה חלחול על תחום התיישבותם של ה אדומים , ולפי דברי יוסף בן מתתיהו ( מלחי ד'ט'ו : , AAOV Q O ; וצריך להיות zrf cr rrt החריב שמעון בר גיורא את היישוב הזה בזמן המרד הגדול . באונומסטיקון ' 87 שוי ' 12 מזכיר היירונימוס את חלחולא ( Aiuia ) ככפר שבתחום ירושלים בסמוך לחברון . היום הכפר הערבי חלחול שוכן 7 ק"מ בקירוב מצפון לחברון' ובו נמצא קבר המיוחס ליונה הנביא ; לפי המסורת היהודית של ימי הביניים הוא קברו של גד החוזה . C קליין' סי קלוזנר , ; 200 הנ '' ל יהודה ; 25 : 1 , 91 ) , פרס ארץ ישראל , אנצ' ב , ; : !(;« 2511 ' ' מ . איש שלום , קברי אבות , ירושלים תש"ח , F . M . Ami , JPOS 2 ( 1922 ) , 181 ; idem , Rli 32 ( 1923 ) , VI . ; idem , GP . 1 341 77 מ  אל הספר
מוסד ביאליק