חלח.

- בדה'יא ה'כו , נאמר שהגלה תגלת פלאםר הגי את יושבי עבר הירדן הצפוני לחלח וחבור והרא ונהר גוזן . גם לאחר שחרבה שומרון הביא מלך אשור את גולי ישראל לאותם מקומות , כפי שכתוב במל"ב יז'ו ; יח'יא : ויגל מלך אשור את ישראל אשורה , וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי . יש גם מי שגורס בערי כ . וגלות חלח זה וגוי , במקום : וגלות החל הזה ; ואין לסברה זו כל אחיזה . לפי הזיהוי המקובל הם העיר והמחוז Khaiakhkha שבארץ אשור , מצפון לנינוה . אחד מן השערים של נינוה נקרא בשם , babilat khisip khurshani : abul mat Khalakhkhi דהיינו מוביל תנובת החורשות של ארץ חלח . מכאן אנו למדים שמקומה של חלח באזור הגבעות המיוער שלרגלי הרי זאגרוס , שהם הרי מדי . פורר אף הציע לזהות את חלח עם תל עבאסיה הנמצא בין נינוה לבין ח'ורסאבאד . בין תעודות המנהל האשוריות מן המחצית השנייה של המאה החי לפסה"נ אנו מוצאים תעודה אחת מחלח ובה נזכר השם , A-khi-ia-qa-a-mu הוא השם המקראי אחיקם , ושמות דומים נזכרים גם בתעודות מחרן של אותו זמן . היו מי שביקשו למצוא בתעודות אלו עדות על גולי ישראל שבעיר זו , ואף על פי שדעה זו מסתברת , אין מציאותם של שמו...  אל הספר
מוסד ביאליק