חלון.

—עיר בארץ המישור שבמואב' הנזכרת ביר' מח'כא , עם יהצה , מיפעת , דיבון ויישובים אחרים שבמואב . בשבעים . XeXcov : AS ; Xadaw : B קונדר הציע לזהותה עם על יאן ' _ שמקומו 12 ק"מ מצפוך מזרח לדיבון . גליק מצא שם שרידי יישוב נרחב וחרסים מתקופת הברזל והתקופה הנבטית . עליא / הוא המזרחי שביישובים של תקופת הברזל שבחבל ארץ זה' והוא אחד מיישובי הספר המבוצרים שהגנו על גבולה המזרחי של מואב . לדעת אבל מקומה בסביבות מידבא' לפי שעליאן מופלגת לדרום יותר מדי ; אבל אין דעתו נראית , שהרי דיבון נזכרת באותו כתוב , ועליאן נמצאת צפונית לה . על השם ע"ע חלן . 215 , 245 ; ABEL , GP 2 , 349 ; GLUECK , EEP 3 , 116—117 , 122 G . ARMSTRONG , Names and Places ^ , London 1895 , 88 ; MUSIL , AP 1 , מ"ב  אל הספר
מוסד ביאליק