פתיחות רבועות בקירוב הקבועות במלבנים במרומי הקירות, במקדש וו'נסו שבכרנך