פתיחות עגולות קרועות במרומי הקיר בסמוך לתקרה מעל לחלון רבוע; תבנית חרס של קפילה פיניקית מקיפרום