פתיחות מלבניות שנקרעו באמצעי קירות; תבנית מקוש בסלמיה (סוריה התיכונה) (על פי ‭(Woollcy, A Forgotten Kingdom, Fig. 9‬